انجمن علمی ساختمان های سبک وزن ، انجمنی است برخواسته از تفکرات فنی و مهندسی کشور، غیر دولتی و غیر انتفاعی ، متشکل از متخصصان و دانش آموختگان عمران ، معماری ، مکانیک ، و کلیه تخصص های مرتبط با ساختمان های سبک وزن که از طریق همکاری و تعامل ملی و جهانی و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و فناوری ، در جهت توسعه دانش سبک سازی با چشم اندازی فرامنطقه ای و بومی سازی آن ، بهبود کیفیت سیاست گذاری و عملکرد ، ارتقاء جایگاه علمی و حرفه ای با پایبندی به اخلاق حرفه ای ، فعالیت نموده و تلاش می کند تا با مرجعیت علمی در سطح ملی و بین المللی بر اساس سند چشم انداز افق 1404 شمسی و نقشه جامع علمی کشور نائل آید .